Site Navigation


Search

Current Page
Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga Self-Learning Module

// EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I

Module 01 Tinedyer na Ako
Module 02 Gawing Plus ang Minus
Module 03 Sino Ako?
Module 04 Kaya Mo Ba?
Module 05 Lalaki Ako...Babae Ka...
Module 06 Natatangi Ako.
Module 07 Hanapin.... Katotohanan!
Module 08 Sundin Ang Kalikasan
Module 09 Bulong ng Konsensiya
Module 10 Ang Misyon Ko Sa Buhay ...
Module 11 Paano Nalilinang ang Pagpapahalaga?
Module 12 Pagpapahalaga Mo, Iba Ba Sa akin?
Module 13 Sana Maulit Muli
Module 14 Paniniwala, Adhikain, Saloobin
Module 15 Malaya Ako Ngunit Mapanagutan
Module 16
Module 17
Module 18 Manalig Ka at Magtagumpay
Module 19
Module 20 Disiplina, Kailangan Kita.

// EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II

Module 01 Kapamilya...Katuwang...Kaisa
Module 02 Sa Pamilya Nagsisimula
Module 03 Nang dahil Sa Pagmamahal
Module 04 Ang Media at Makabagong Teknolohiya
Module 05 Kaibigan...Ano Ka? Sino Ka?
Module 06
Module 07 Nauunawaan Ko Na
Module 08 Upang humaba Ang Buhay
Module 09 Sa Kapakanan ng Iba
Module 10 Kapwa Ko, Iginagalang Ko.
Module 11 Pagpapahalaga: Gaano Kahalaga?
Module 12
Module 13 Hanggang Saan Ang Hangganan
Module 14 Pagpapatawad: Dulot ay Kapanatagan ng Kalooban
Module 15 Wastong Asal At Pananamit Sa Kabila Ng Uso.

// EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA III

Module 01 Lipunan... Para Kanino Nga Ba?
Module 02 Magtulungan Tayo...Magkaisa!
Module 03 Magandang Bukas, Handog Sa Inyo
Module 04 Serbisyong Totoo
Module 05 Itinalagang Awtoridad, Iginagalang Ko Ba?
Module 06 Tao…Kumilos Ka at Gumawa
Module 07 Panginoon, Ito ang Alay Ko
Module 08 Sama-sama Tungo sa Kaunlaran
Module 09 Mga Bagong Bayani
Module 10 May Dignidad Sa Mabuting Gawain
Module 11 Diyan Ka Magniningning!
Module 12 Filipino Time, Paano Iwawasto?
Module 13 Kahit Kulang, Kahit ‘Di Sapat…
Module 14 Mga Pagpapahalagang Pilipino Tungo sa Kaunlaran
Module 15 Gawain: Dapat Pagbutihin
Module 16 Saan Ako Nababagay?
Module 17 Mga Kasanayan Ko: Angkop sa Kurso o Hanapbuhay?
Module 18 Kasanayan, bakit kailangan?
Module 19 Upang Kakayahan ay Mapaunlad
Module 20 Susi sa pag-unlad

// EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV

Module 01 Isang Buhay, Isang Diyos
Module 02 Angat Ka!
Module 03 Ang Tamang Pag-iisip
Module 04 Manampalataya Ka at Kumilos
Module 05 Iba’t Iba Pero Pareho
Module 06 Ang Kaibuturan ng Tao
Module 07 Ako ang Iyong Konsensya
Module 08 Moralidad Ko, Iingatan Ko
Module 09 Panatag Ka?
Module 10 Gaano Ka Ba Kalaya?
Module 11 Katotohanan, Paninindigan Ko
Module 12 Katatagan ng Kalooban
Module 13 Matalinong Paghusga
Module 14 Walang Labis, Walang Kulang
Module 15
Module 16 Isang Buhay, Isang Kaluluwa
Module 17 Kapag Tumibok Ang Puso
Module 18 Wastong Pamamahala
Module 19 Ano Ang Iyong Minamahalaga?
Module 20 Iwasan, Huwag Subukan
Cover Page


EASE Self-Learning Modules